ISPITNI ZADACI

Ovdje se nalaze zadaci sa nekih ispitnih rokova, testovi i pitanja za usmeni ispit.

Nagradni zadaci 2003/04

Nagradni zadaci 2004/05

Nagradni zadaci 2005/06

Nagradni zadaci 2006/07

Nagradni zadaci 2007/08

Ispitni zadaci

2002/03

ispitni zadaci 02/03

2003/04

ispitni zadaci 03/04

2004/05

ispitni zadaci 04/05

2005/06

ispitni zadaci 05/06

2006/07 ispitni zadaci 06/07
2007/08 ispitni zadaci 07/08
2008/09 ispitni zadaci 08/09

2009/10

ispitni zadaci 09/10

2010/11 ispitni zadaci 10/11

 

 

 

 

 

 

Testovi

Elektrostatika

Istosmjerne struje

Magnetostatika

Naizmjenične struje i trofazni sistemi

 

 


Pitanja za usmeni ispit

I semestar

II semestar