PRIPREME ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE

Pripreme za laboratorijske vježbe sadrže informacije koje su studentu potrebne da bi uspješno odradio laboratorijsku vježbu. Pravila o tome kako se treba ponašati u laboratoriji možete pročitati ovdje. Za detaljnije upoznavanje oblasti koja se obrađuje laboratorijskom vježbom i kolokviranje iste potrebno je znati teoretski uvod.

Download vježbi:

Prvi semestar
Drugi semestar
Snimljene lab. vježbe
Galerija slika opreme za laboratorijske vježbe
Slike laboratorije: nekad i sad
Računarska laboratorija
Uputstvo za upotrebu laboratorijskih instrumenata