NASTAVNI KADAR

 

dr.sc. Izudin Kapetanović, dipl. el. ing.

izudin.kapetanovic@untz.ba

dr.sc. Tatjana Konjić, dipl. el. ing.    

tatjana.konjic@untz.ba

dr.sc. Emir Skejić, dipl. el. ing.

emir.skejic@untz.ba

mr.sc. Mensur Kasumović, dipl. el. ing.

mensur.kasumovic@untz.ba

mr.sc. Majda Tešanović, dipl. el. ing.

majda.tesanovic@untz.ba

Milojka Madžarević, dipl. el. ing.

milojka.madzarevic@untz.ba

 

 

STUDENTI FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE

 

Jasmina Baraković

jasmina_barakovic@yahoo.com

Dejan Bojić

boxaga@hotmail.com

Valentina Ivanović

deanna_tz@yahoo.com

Adnan Mulaosmanović

addyy555@yahoo.com

Emir Omerović

emir.o@bih.net.ba